Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


07-08.06.2018 r. odbyła się II Konferencja Naukowa "Logistic Intelligence", organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Kaizen działające na Politechnice Łódzkiej. 07.06 - odbyły się 2 sesje referatowe, w drugiej z nich wystąpili: Agata Kurek, oraz Jakub Jużyniec. 08.06 - zorganizowane były warsztaty logistyczne.  
Prezentacja Agaty Kurek, Jakuba Jużyniec : "Dynamiczna informacja o parkujących pojazdach jako element Inteligentnych Systemów Transportowych - studium przypadku na przykładzie miasta Gliwice" dała im 3 miejsce. W nagrodę między innymi otrzymali kwiaty, miłe zaskoczenie :)