Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


W dniu 08.06.2018r. odbyła się konferencja Spawanie i Jakość na Naszym Wydziale. Studenci mieli okazję zaprezentować swój plakat pt. "Przyczyny zdarzeń drogowych na terenie miasta Sosnowiec w latach 2006-2016" oraz zaprezentować działalność swojego koła.Kolejną okazją do prezentacji swojej działalności była XVI Studenecka Sesja Naukowa zorganizowana 15.06.2018r. Nasz kolega Jakub Jużyniec wziął również udział w sesji plakatowej, gdzie przedstawił poster pt. "Dostępność portów lotniczych dla mieszkańców Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii". Natomiast Przewodnicząca SKN przedstawiła swoje dotychczasowe prace i zdobyła nagrodę za najlepszy plakat.  Możliwość do pozyskania wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego była 20.06.2018r. Wydział Transportu wraz z Zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zorganizowali konferencję pt. "Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Metropolii". Swoje referaty przedstawili pracownicy Wydziału: Pan Doktor Aleksander Sobota oraz Pan Doktor Jan Filipczyk. Głos również zabrali pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.