Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


Jesteśmy Studenckim Kołem Naukowym z Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, działającym przy Katedrze Inżynierii Ruchu i Systemów Transportowych. Naszymi zainteresowaniami są: bezpieczeństwo ruchu drogowego, pomiary warunków ruchu, budowa systemów transportowych.

Naszymi opiekunami są: dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ i dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ.
 
Przeprowadzamy badania z użyciem sprzętu takiego jak: radarowe mierniki prędkości, kółko pomiarowe, GPS loggery HOLUX M-241.  
 
Bierzemy czynny udział w konferencjach naukowych związanych głównie z tematyką Inżynierii Lądowej oraz ogólną tematyką Transportu.  
 
Cechuje Nas: poczucie humoru, pozytywne podejście do życia, ciekawość świata, chęć rozwijania swoich umiejętności oraz pogłębianie wiedzy.