Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


Podczas konferencji na Politechnice Gdańskiej organizowanej przez Koło Naukowe Inżynierii Lądowej i Kolejowej studentom z Koła Naukowego Signalis zostało przyznane wyróżnienie za podjęcie obecnie jednego z ważniejszych tematów BRD w Polsce, a mianowicie niechronionych uczestników ruchu jakimi są piesi i rowerzyści. Referat pt. "Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym z wykorzystaniem elementów uspokojenia ruchu na przykładzie wybranych obszarów miasta Katowice" zostanie opublikowany na łamach periodyku "Metropolitan. Przegląd Naukowy". Brawa dla : Agaty Kurek, Bartka Kielca i Jakuba Jużyńca ! :)