Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"W ramach praktyk po 6 semestrze, studenci ze specjalności Inżynieria Ruchu mieli możliwość poznania od wewnątrz Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.  
Praktyka odbyła się w okresie wakacji letnich i trwała miesiąc (160h). W tym czasie studenci mogli zapoznać się z pracą Zarządu Dróg Miejskich, a dokładnie Referatu Centrum Sterowania Ruchem czy też Referatu Inżynierii Ruchu i Referatu Zajęcia Pasa Drogowego.  

Do zadań praktykanta należała : 
- pomoc przy pracy w terenie z każdym w/w Referatów,  
- monitorowanie ruchu na drodze miasta Gliwice oraz w tunelu,  
- analiza nagrań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sprawności ruchu,  
- pomoc w tworzeniu odpowiedzi na pisma Petentów, 
- utrzymanie dobrej atmosfery :) 

Możliwe również było : 
- analiza programów sygnalizacji świetlnej i detekcji ruchu, SNS (system sterowania ruchem, system zdalnej kontroli i zbierania danych) z możliwością zmiany procedur w przypadku kongestii; 
- podgląd w Inteligentny System Transportowy (rozmieszczenie sygnalizacji świetlnej oraz detektorów ruchu), kamery ANPR, system VMS (tablice zmiennej treści), system PKZ - priorytetową obsługę linii autobusowych A4 (dawna trasa tramwaju kursującego po Gliwicach); 
- poznanie zasad sterowania sygnalizacją świetlną ze sterownika znajdującego się na każdym skrzyżowaniu lub też z pomieszczenia CSR; 
- obsługa systemu SCADA do zarządzania procesami technologicznymi w tunelu (m.in. sygnalizatorami świetlnymi, znakami zmiennej treści, sterowania znakami zakazu, ostrzegawczymi, specjalnymi oraz zaporami drogowymi, hydrofornią, oświetleniem, wentylacją, mnonitoring video, kamery wideodetekcji, telefony, nagłośnienie, radio, monitoring zasilania, monitoring sieci Ethernet i diagnostyka PLC, procedury i plany ruchu drogowego, alarmy.


Systemy transportowe zastosowane w ruchu drogowym jakie mogą zainteresować Inżynierów Ruchu: 
- aktywne przejścia dla pieszych na ul. Kosów, ul. Królewskiej Tamy, ul. Jedności, ul. Beskidzka, ul. Kozielska, ul. Toszecka zasilane energią solarną wraz z inteligentnym oświetleniem; 
-VMS w mieście w tym: 7 na ul. Akademickiej, 9 na DTŚ i duża ilość mniejszych oraz znaków predefiniowanych; 
- 15 kamer ANPR;  
- kamery detekcji ruchu na każdym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.