Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


25.06-26.06 odbyła się konferencja na Naszym Wydziale - VII International Symposium of Young Researchers Transport Problems 2018. 
W pierwszy dzień konferencji studenci mieli możliwość wzięcia udziału w wycieczce do Tenneco Automotive Poland.  
W drugi dzień wystąpili członkowie koła Signalis (Agata Kurek, Jakub Jużyniec) z artykułem pt. "Dostępność portów lotniczych dla mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii".