Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


Samorządowe Forum Kapitału i Finansów5-6 października odbyło się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Studenci z koła naukowego brali udział w sesji Strategia Zrównoważonej Mobilności w Polsce (05.10), na której zostały poruszone tematy : Inteligentne zarządzanie transportem jako narzędzie rozwiązywania problemów transportowych miast, Modele finansowania inwestycji transportowych, Rozwój elektro- i gazomobilności w Polsce. Natomiast 06.10 dyskutowane były tematy: Inteligentny transport a nowa kultura mobilności, Infrastruktura towarzysząca mobilności, Wspólne zakupy pojazdów przez sektor publiczny.