Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


W dniach 11-12 kwietnia odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT 2019. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, Katedrę Systemów Transportowych oraz Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. 
 
Pierwszego dnia odbyła się sesja posterowa oraz sesje referatowe o tematyce: transportu publicznego, transportu kolejowego, ruchu pieszego i rowerowego oraz przestrzeni publicznej. W godzinach wieczornych zorganizowano dla uczestników grę miejską "Kokonat express". 
 
Drugiego dnia w sesji referatowej o tematyce "Bezpieczeństwo ruchu drogowego", prezentację członków koła przedstawił Jakub Jużyniec. Referat pt. "Stan bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach w Sosnowcu w latach 2006-2016" został napisany wspólnie z Agatą Kurek i Bartoszem Kielc.