Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


Studenci z koła naukowego SIGNALIS uczestniczyli 11-12 maja br. w Trójmiejskim Ogólnopolskim Seminarium Transportowym na Politechnice Gdańskiej.  
Sesja referatowa była podzielona na dwa bloki tematyczne : 
- „Organizacja i funkcjonowanie transportu publicznego” 
- „Projektowanie oraz badania nad infrastrukturą oraz środkami transportu” 
Zakończeniem dnia było wycieczka z przewodnikiem, której finałem była integracja w klubogalerii „Bunkier”. Podczas spotkania odbył się TransQuiz oraz konkurs na najlepszy Tostowy Suchar. Drugi dzień rozpoczął się od wystąpienia partnerskiego dr hab. Krzysztofa Grzelca. Kontynuacją były tym razem trzy bloki tematyczne : 
- „Modelowanie i integracja procesów i systemów transportowych” 
- „Bezpieczeństwo i mobilność” – jako pierwsi swój referat przedstawili członkowie SKN SIGNALIS 
-„Transport w mieście”  
W sumie podczas całej konferencji wystąpiło 40 prelegentów z : 
- Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, 
- Koła Naukowego Dróg Kolejowych Politechniki Krakowskiej, 
- Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej, 
- Koła Naukowego Elektroniki w Systemach Transportowych Politechniki Warszawskiej, 
- Koła Naukowego SIGNALIS Politechniki Śląskiej, 
- Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Politechniki Gdańskiej, 
oraz jedna prelegentka z Politechniki Gdańskiej.