Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


26-27 kwietnia br. odbyła się druga edycja Trójmiejskiego Ogólnopolskiego Seminarium Transportowego na Politechnice Gdańskiej.
  
Pierwszego dnia odbyły się trzy sesje referatowe i jedna posterowa. W sesji posterowej swój plakat pt.: "Analiza subiektywnych ocen różnych grup ludności w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu ulicy Piłsudskiego w Sosnowcu" przedstawiła nasza koleżanka - Agata Kurek.

Czas w drugi dzień upłynął na dwóch sesjach referatowych, gdzie swoją prezentację wygłaszało dwóch członków koła - Jakub Jużyniec i Bartosz Kielc. Referat pt. "Analiza dostępności stacji rowerowych oraz przystanków transportu zbiorowego dla studentów wybranych uczelni wyższych zlokalizowanych w Katowicach" został napisany wspólnie z Agatą Kurek, za który studenci otrzymali wyróżnienie :) 

Poza zdobywaniem wiedzy dla studentów zostały przygotowane również atrakcje
w postaci: geoTOSTingu, TransQuizu oraz symulatorów lotu.
-„Transport w mieście”