Studenckie Koło Naukowe
"SIGNALIS"


VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw


18-20 października odbył się VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Studenci z koła naukowego brali udział w debacie  "Metropolia śląska i co dalej?" (18.10), na której zostały poruszone tematy:
- Partnerska współpraca czy rywalizacja: jak jednoczyć działania w ramach metropolii?,
- Jak wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń?,
- Wysoka jakość życia. Korzyści dla mieszkańców,
- Dobre miejsce dla biznesu,
- Razem możemy więcej? Nie tylko transport: rewitalizacja przestrzeni miejskiej, polityka senioralna, profilowanie zawodowe, środowisko, promocja regionu. 
Natomiast 19-20.10 dyskutowane były tematy: „Future mobility - sposoby przemieszczania się w przyszłości, wpływ na społeczeństwo i przedsiębiorczość” i „Elektryfikacja transportu publicznego. Urban logistics. Najważniejsze wyzwania samorządów”